Regulamin - Pola Namiotowe - Nad Zielonym

nad Zielonym...
Przejdź do treści

Menu główne:

Pola namiotowe  

Regulamin


 
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE:
· Wstęp na pole namiotowe oznacza automatyczną zgodę z wymaganiami ujętymi w regulaminie pola namiotowego należacego do baru "Zdrój".

 
· Miejsce rozłożenia biwaku każdorazowo wskazuje zarząd dostępny w barze "Zdrój" lub pod numerem 725 921 678 oraz 601 439 807.

 
· Przybywający na teren pola zobowiązani są dokonać formalności meldunkowych kontaktując się z obsługą oraz uregulować należność za cały okres pobytu, wyznaczoną na podstawie cennika. Za uiszczoną opłatę otrzymujemy dowód wpłaty, który należy zachować do dnia wyjazdu.

 
· Wizyty osób odwiedzających gości pola namiotowego każdorazowo prosimy zgłaszać w recepcji.
 
 
II. ZASADY POBYTU:
 
· Pole namiotowe jest miejscem odpoczynku.

 
· Cisza nocna obowiązuje od godz. 23:00 do 6:00.

 
· Odpoczywając dbamy o spokój własny i innych.

 
· Przebywający na terenie biwaku winien przestrzegać przepisów BHP oraz P.POŻ, a w szczególności zabrania się:
 
- rozpalania ogniska na terenie ośrodka poza miejscem do tego przeznaczonym
 
- używania i posługiwania się bronią sportowa oraz pneumatyczną- wiatrówką.

 
· Na terenie znajduje się plaża oraz kąpielisko niestrzeżone bez nadzoru ratownika.

 
· Osoby przebywające na biwaku mają obowiązek, poza przestrzeganiem niniejszego regulaminu, przestrzegać również przepisów Polskiego Związku Wędkarskiego.

 
· Osoby używające wulgarnych słów i nie stosujące się do powyższego regulaminu mogą być wypraszone bez zwrotu opłaty za niewykorzystany pobyt.
 
 
III. CZAS POBYTU:
 
· Doba pobytowa na terenie pola namiotowego trwa do godziny 12:00 w dniu wyjazdu.

 
· Osoby zamierzające przedłużyć pobyt, zobowiązane są do uregulowania opłaty przed godziną 12:00

 
· Nie opuszczenie pola namiotowego do godziny 12:00 powoduje automatyczne naliczenie opłaty w wysokości 50% stawki podstawowej, a do godziny 16:00 naliczenie dopłaty w wysokości 100% stawki podstawowej.
 
 
IV. PRZEPISY PORZĄDKOWE:
 
· Każdy przebywający winien dbać o porządek i ład wokół swojego miejsca wypoczynku, a w szczególności składować nieczystości w miejscu do tego przeznaczonym.
 
· Szanujemy otaczająca nas przyrodę, nie niszczymy i nie wycinamy drzew i krzewów.
 
· Dzieci przebywające na terenie biwaku,  winny obowiązkowo znajdować się pod opieką i nadzorem rodziców lub innych osób dorosłych.
 
· Zabawy zespołowe a w szczególności gra w piłkę nożną, siatkową może odbywać się  wyłącznie w miejscu do tego przeznaczonym.
 
 
V. ZASADY PARKOWANIA POJAZDÓW:
 
· Osoby wjeżdżające pojazdem silnikowym na teren biwaku mają obowiązek uiszczenia opłaty parkingowej zgodnej z aktualnie obwiązującym cennikiem opłat.

 
· Parkowanie pojazdów odbywać się może tylko i wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych .

 
· Zabrania się mycia pojazdów samochodowych  na terenie pola namiotowego.

 
· Parkingi nie są strzeżone.
 
 
VI. ZASADY POBYTU ZWIERZĄT:
 
· Za zwierzę przebywające na terenie pola namiotowego odpowiada jego właściciel.

 
· Psy na terenie ośrodka mogą przebywać tylko i wyłącznie w kagańcach i na uwięzi.

 
· Prosimy o niepodchodzenie z psami do wybiegów, zagród, w których znajdują się ptaki, króliki oraz inne zwierzęta. Obecność psa wpływa stresująco na zwierzęta, które robią się płochliwe, nieufne lub agresywne. Ptaków poruszających się swobodnie po terenie biwaku nie łapiemy i nie wyrywamy piór.
 
 
VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
 
·  Zasady korzystania ze sprzętu wodnego i rowerów kołowych określa odrębny regulamin znajdujący się w barze "Zdrój".

 
·  W przypadku skrócenia pobytu nie zwracane są opłaty za niewykorzystane dni wypoczynku.

 
· Zarząd nie ponosi odpowiedzialności finansowej za przedmioty wartościowe (pieniądze, biżuteria, sprzęt, itp.) należące do użytkowników.

 
· Wszystkie inne kwestie nie ujęte  w niniejszym regulaminie należy każdorazowo uzgadniać z kierownikiem.                                                               
 
 
 
Życzymy udanego wypoczynku !


 
Copyright 2016. All rights reserved.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego