REGULAMIN - Pole namiotowe - Nad Zielonym

NADzielonym.pl
NADzielonym.pl
Przejdź do treści
REGULAMIN
(aktualizacja 01.07.2020)
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE:
 Wstęp na pole namiotowe oznacza automatyczną zgodę z wymaganiami ujętymi w regulaminie należącego do Pola Namiotowego "Nad Zielonym",
Miejsce rozłożenia biwaku każdorazowo wskazuje pracownik Pola Namiotowego "Nad Zielonym" lub jest dostępny pod numerem 725-921-678 lub 601-439-807,
Przybywający na teren pola zobowiązani są dokonać formalności meldunkowych kontaktując się z obsłu oraz uregulować należność za cały okres pobytu, wyznaczoną na podstawie cenniku. Za uiszczoną opłatę otrzymujemy dowód wpłaty, który należy zachować do dnia wyjazdu,
Wizyty osób odwiedzających gości pola namiotowego każdorazowo prosimy zgłaszać w recepcji,

II. ZASADY POBYTU:
Pole namiotowe jest miejscem odpoczynku,
Cisza nocna obowiązuje od godz. 23:00 do 6:00,
Odpoczywając dbamy o spokój własny i innych,
Przebywający na terenie biwaku powinien przestrzegać przepisy BHP oraz P.Poż., a w szczególności zabrania się:
- rozpalania ogniska poza miejscem do tego przeznaczonym;
- używania i posługiwania się bronią sportową oraz pneumatyczną - wiatrówką;
Na terenie znajduje się plaża oraz kąpielisko niestrzeżone, bez nadzoru ratownika,
Osoby przebywające na biwaku mają obowiązek, poza przestrzeganiem niniejszego regulaminu, przestrzegać również przepisy Polskiego Związku Wędkarskiego,
Osoby używające wulgarnych słów i nie stosujące się do powyższego regulaminu mogą być wyproszone bez zwrotu opłaty za niewykorzystany pobyt,

III. CZAS POBYTU:
Doba pobytowa na terenie pola namiotowego trwa do godziny 12:00 w dniu wyjazdu,
Osoby zamierzające przedłużyć pobyt, zobowiązane są do uregulowania opłaty przed godziną 12:00,
Nie opuszczenie pola namiotowego do godziny 12:00 powoduje automatyczne naliczenie opłaty w wysokości 50% stawki podstawowej, a do godziny 16:00 naliczenie dopłaty w wysokości 100% stawki podstawowej,

IV. PRZEPISY PORZĄDKOWE:
Każdy przebywający winien dbać o porządek i ład wokół swojego miejsca wypoczynku, a w szczególności składować nieczystości w miejscu do tego przeznaczonym,
Szanujemy otaczacą nas przyrodę, nie niszczymy i nie wycinamy drzew i krzewów,
Dzieci przebywające na terenie biwaku, winny obowiązkowo znajdować się pod opieką i nadzorem rodziców lub innych osób dorosłych,
Zabawy zespołowe, a w szczególności gra w piłkę nożną, siatkowókę może odbywać s wyłącznie w miejscu do tego przeznaczonym,
        Od indywidualnie ocenionej grupy pracownik ma prawo pobrać kaucję porządkową w wysokości 200 zł/osoba,

V. ZASADY PARKOWANIA POJAZDÓW:
Osoby wjeżdżające pojazdem silnikowym na teren biwaku mają obowiązek uiszczenia opłaty parkingowej zgodnej z aktualnie obwiązującym cennikiem opłat,
Parkowanie pojazdów odbywać się może tylko i wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych,
Zabrania się mycia pojazdów samochodowych na terenie pola namiotowego,
Parkingi są niestrzeżone,
Stracone życie, utracone zdrowie, zniszczone pojazdy lub inne własności materialne przez uszkodzone drzewo (np. złamany konar podczas burzy) nie pozostają zwrócone finansowo przez Pole Namiotowe „Nad Zielonym”,

VI. ZASADY POBYTU ZWIERZĄT:
Za zwierzę przebywające na terenie pola namiotowego odpowiada jego właściciel,
Psy na terenie biwaku mogą przebywać tylko i wyłącznie w kagańcach i na uwięzi,
Prosimy o niepodchodzenie z psami do wybiegów, zagród, w których znajdują s ptaki, króliki oraz inne zwierzęta. Obecność psa wpływa stresująco na zwierzęta, które robią się płochliwe, nieufne lub agresywne. Ptaków poruszajcych się swobodnie po terenie biwaku nie łapiemy i nie wyrywamy piór,

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
Zasady korzystania ze sprzętu wodnego i rowerów kołowych określają ogólne przepisy,
W przypadku skrócenia pobytu nie zwracane są opłaty za niewykorzystane dni wypoczynku,
Zarząd nie ponosi odpowiedzialności finansowej za przedmioty wartościowe (pieniądze, biżuteria, sprzęt, itp.) należące do użytkowników,
Wszystkie inne kwestie nie ujęte w niniejszym regulaminie należy każdorazowo uzgadniać z kierownikiem,

Skargi, wnioski, i życzenia dotyczące pola namiotowego można zgłaszać u pracowników Pól Namiotowych „Nad Zielonym” lub pod telefonem
725-921-678 lub 601-439-807

Życzymy udanego wypoczynku !
www.nadzielonym.pl 2022
Wróć do spisu treści